Mesečni arhiv: december 2011

PODPORA REFERENDUMU proti diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij

Tudi v Društvu vojnih invalidov Maribor smo se vključili v akcijo zbiranja podpisov za referendum proti zakonu o lastninskem preoblikovanju loterije Slovenije.

Zakaj gre? Predvsem za spremembo sestave Sveta FIHO, s katero bi invalidske in huma­nitarne organizacije v njem izgubile nekaj svojih predstavnikov, vlada pa bi jih lahko imenovala več kot do zdaj, kar pomeni večjo politizacijo in krčenje avtonomnosti civilne družbe, to pa prinaša negativne posledice za slovenske invalide. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) meni, da gre za pomembne in bistvene spremembe oziroma za radikalen poseg v strukturo delovanja in demontažo dokazano uspešnega sistema delovanja Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij Slovenije (FIHO). Če bo zakon sprejet nam ne odvzema samo velikega dela denarja, marveč tudi pravico, da nas v svetu FIHO zastopajo demokratično, v civilnih družbi izbrani invalidski predstavniki. Odslej bodo namreč v Svetu FIHO kadri, ki jih bo odobrila strankarska politika, saj predlog ne predvideva nobenih, še najmanj pa jasnih meril ali objektivnih kriterijev za izbor članov Sveta FIHO.

FIHO, ki ga utegne tak zakon pohabiti, je bil za Slovence vir ponosa, sistemska rešitev financiranja invalidov, ki so jo preučevali in se po njej zgledovali v večini novih članic EU, bo sedaj žrtev apetitov po kapitalu Loterije Sloveni­je. Poleg tega pa nas žali popolno ignoriranje invalidov v postopkih priprave predloga sprememb zakona, na kar so opozorili poleg NSIOS tudi Varuh človekovih pravic, Urad predsednika Republike in Svet Vlade RS za inva­lide. Konkretno gre za neupoštevanje oziroma kršenje 4. člena Konvencije o pravicah invalidov in 4. člena Zakona o invalidskih organizacijah, na podlagi katerih se morajo državni organi obve­zno posvetovati z invalidskimi organizacijami oziroma invalidi pri pripravi in implementaciji zakonodaje, ki se tiče invalidov.

Torej strnimo vrste in podprimo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma št. 518 »proti diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij«