Mesečni arhiv: marec 2012

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Člani Društva vojnih invalidov Maribor so se 24. februarja sestali v Narodnem domu na rednem letnem Zboru članov katerega se je udeležilo preko 90 članov in 21 gostov.

Člane in goste je pozdravil predsednik Vasja Cimerman in se navzočim zahvalil za tako številčno udeležbo.

Pred začetkom uradnega dela so navzoči prisluhnili kulturnemu programu, ki so ga izvedli pevci Pevskega zbora Certus in pisatelj, režiser in priznani kulturni delavec Tone Partljič s svojo monodramo.

Po izvolitvi delovnega predsedstva katero je vodil mag. Andrej Pagon je Zbor pričel z delom. Podana so bila poročila o realizaciji lanskega programa društva, poročilo NO in Častnega razsodišča ter finančno poročilo. Vsa poročila so bila dobro sprejeta in soglasno potrjena. Sledil je finančni načrt in program dela za letošnje leto. Ob predstavitvi programa dela je predsednik V. Cimerman poudaril, da je poslanstvo DVI Maribor, da poskuša zagotoviti čim višjo raven zaščite vojnih invalidov in družinskih invalidskih upravičencev. Za uresničitev tega cilja si bo društvo prizadevalo za vključitev vojnih invalidov v družbo ter njihovo aktivno sodelovanje v vsakdanjem življenju.  Društvo bo vzpodbujalo vojne invalide, da se opirajo na lastne moči in sposobnosti. Pri tem pa jim bo pomagalo in jih spodbujalo, da se vključujejo v storitve in programe, ki jim jih društvo zagotavlja. Tudi finančni načrt in program dela sta bila pohvaljena in soglasno sprejeta.

V nadaljevanju so bile potrjene predlagane spremembe statuta društva in predstavljena je bila izjava, ki so jo podpisale članice koordinacije veteranskih organizacij Maribora.

Sledilo je družabno srečanje na katerem so udeleženci ob prijetnem pogovoru obujali svoje spomine in izmenjavali mnenja o aktualnih dogodkih v svojem življenju in v družbi.