Mesečni arhiv: september 2016

V A B I L O

24 . srečanje
veteranskih in domoljubnih organizacij Maribora

Vse naše člane in simpatizerje vabimo na srečanje, ki bo v soboto

     17. 09. 2016 ob 11. Uri

  na prireditvenem prostoru Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova ul. 151, Pekre.

Slavnostni govornik na srečanju bo

Darko Šorli

predsednik policijskega veteranskega društva SEVER Maribor

v programu bodo sodelovali:

• Učenci OŠ borcev za severno mejo
• Godba veteranov Štajerske
• Pevke ljudskih pesmi Marice

Program bo povezoval Stane Kocutar