V A B I L O

Za konec balinarske sezone bomo izvedli interno društveno tekmovanje, ki bo

17.10.2019 ob 16. uri
na balinišču Angel Besednjak

Ker bomo žrebanje in propozicije določili pred tekmovanjem, vas prosim, da pridete najkasneje do 15.30 ure.

Po tekmovanju bo v gostilni Tabor razglasitev rezultatov, pogostitev in v nadaljevanju prijetno tovariško druženje.

V pričakovanju vaše udeležbe vas prev lepo pozdravljam.

Vodja sekcije balinarjev
Peter Terbuc


 

(Visited 20 times, 1 visits today)