Članstvo

V društvu združujemo člane iz 22 občin in 6 upravnih enot.

V društvo so včlanjeni:
• vojaški vojni invalidi,
• mirnodobni vojni invalidi,
• civilni invalidi vojn,
• družinski upravičenci po umrlem ali padlem vojnem invalidu
• in drugi pridruženi člani.

Član našega društva lahko postane vsakdo, ki sprejema pravila iz Statuta društva, ima pridobljen ustrezen status vojaškega invalida ali s svojim delovanjem želi pomagati članom na razlicnih področjih delovanja, kot prostovoljec.

Ogledov: 231