Predsedstvo

 

predsednik društva: Vasja Cimerman

Člani izvršnega odbora:

  1. Cimerman Vasja
  2. Pagon Andrej
  3. Mirković Pero
  4. Neuberg Karel
  5. Obradović Luka

Nadomestni člani IO:

  1. Klančnik Andrej
  2. Božović Pavle
  3. Mauko Marjan
  4. Krajnc Branko
  5. Šoster Zofija
Ogledov: 119