Predsedstvo

  • predsednik društva: Vasja Cimerman
  • podpredsednik društva: Alojz Kajin

Člani izvršnega odbora:
1. Bobinski Milan
2. Cimerman Vasja
3  Kajin Alojz
4. Krajnc Branko
5. Neuberg Karel
6. Obradović Luka
7. Pagon Andrej

Nadomestni člani IO:
1. Božović Pavle
2. Herman Branko
3. Knez Anton
4. Mauko Marjan
5. Mirković Pero
6. Šket Dušan
7. Šoster Zofija