PSP in ZDVIS

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je zavzela stališče, da so:

posebni socialni programi dopolnilni programi javni službi, ki jih izvajajo društva vojnih invalidov v skladu z zakonom o invalidskih organizacijah.

Posebni socialni programi morajo biti strokovno pripravljeni in utemeljeni. Posebni socialni programi morajo vsebovati natančno opredeljeno vsebino, namen in cilje ter kriterije za koriščenje. Posebno natančno je potrebno v posebnih socialnih programih določiti ciljno skupino, ki jih bo koristila, način izvajanja posebnih socialnih programov, čas trajanja programov in njihovo finančno vrednost. Posebne socialne programe mora voditi strokovno usposobljena oseba z ustrezno opravljenim strokovnih izpitom in referencami za vodenje posebnih socialnih programov. Na koncu vsakega izvedenega posebnega socialnega programa se izvede evalvacija oz. se ugotavlja učinkovitost in uspešnost izvedenega posebnega socialnega programa.
Posebni socialni programi morajo imeti navedene vse elemente, da se jih lahko opredeli kot posebne socialne programe. Če teh elementov nima, ni posebni socialni program, temveč je le program oziroma dejavnost invalidske organizacije.

Ogledov: 215